Τρόποι πληρωμής της Κοιλιοπλαστικής

 

Κάθε κοιλιοπλαστική δεν είναι ίδια με την άλλη και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

Συνεπώς κατά την συνάντηση με τον Νώντα Καποσίτα θα έχετε πρώτα μια πλήρη κλινική εξέταση και συζήτηση για την επέμβαση και τις ιδιαιτερότητες της δικιά σας επέμβασης.

Euros

Το κόστος προσαρμόζεται στην κάθε περίπτωση και οι δυνατότητες πληρωμής είναι αρκετές.

Λάβετε υπ'όψιν ότι κάποιες ιδιωτικές ασφάλεις μπορούν να σας βοηθήσουν αλλά αυτό είναι που το συζητάμε από κοντά στο ιατρείο

Διαβάστε πιο αναλυτικά τις χρηματο-οικονομικές επιλογές