Κίνδυνοι-επιπλοκές

Στην καθημερινή πρακτική δεν υπάρχουν κίνδυνοι από την κοιλιοπλαστική όταν οι επεμβάσεις γίνονται με τους κανόνες της ιατρικής, αναισθησιολογίας και της πλαστικής χειρουργικής.

Όσο αφορά τώρα τις επιπλοκές από την επέμβαση στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές για προβλήματα όπως την δημιουργία ορώδους υγρού (seroma),την καθυστερημένη επούλωση του τραύματος σε καπνιστές ή διαβητικούς, την δημιουργία μικροθρομβώσεων.

Αυτό που έχει σημασία είναι ο κάθε πλαστικός χειρουργός να αναφέρεται στην δική του πείρα γιατί αυτό είναι που κάνει την υποψήφια-ο να νιώθει σιγουριά για την επέμβαση.

Από το 1998 εκτελούμε προσωπικά επεμβάσεις κοιλιοπλαστικής και μέχρι τώρα δεν έχουμε συναντήσει σοβαρά προβλήματα. Μικρές επιπλοκές έχουμε συναντήσει που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μεγάλη σημασία παίζει η ικανοποίηση των γυναικών και των ανδρών από την επέμβαση, γι’ αυτό η αναλυτική συζήτηση στο ιατρείο της κάθε περίπτωσης χωριστά θα βοηθήσει στην καλύτερη επικοινωνία ασθενούς και πλαστικού χειρουργού που θα οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικές προσδοκίες.