Αναισθησία

Η κοιλιοπλαστική εκτελείται με γενική αναισθησία, ή με υπνοχάλαση και υψηλή επισκληρίδιο αναισθησία.

Πάντα γίνεται μια εκτενής συζήτηση στο ιατρείο με τον πλαστικό χειρουργό και αφού ληφθεί το ιστορικό τότε προσδιορίζεται το είδος της αναισθησίας.

Οι παράγοντες που συντελούν στο να αποφασισθεί το είδος της αναισθησίας είναι όπως είπαμε το ιστορικό, οι απαιτήσεις της επέμβασης και η επιθυμία του υποψηφίου-ας και αφού αναλυθούν φυσικά τα υπέρ και τα κατά της κάθε μεθόδου.

Περισσότερα για την αναισθησία στην πλαστική χειρουργική μπορείτε να δείτε στο:
http://www.kapositas.gr/anaisth_gr.php