Φωτογραφίες πριν-μετά

Για να κατανοήσετε την ακριβώς κάνει η κοιλιοπλαστική σας παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από περιπτώσεις κοιλιοπλαστικής-πλαστικής κοιλίας.

Πολλές φορές μαζί με την χαλαρή κοιλιά ιδίως μετά από εγκυμοσύνες συνυπάρχει διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών και μερικές φορές ομφαλοκήλη ή κοιλιοκήλη.

Στις περιπτώσεις αυτές κάνουμε την κοιλιοπλαστική και παράλληλα αποκαθιστούμε την ομφαλοκήλη ή την κοιλιοκήλη.

Κανονική κοιλιοπλαστική

Κανονική κοιλιοπλαστική

Κανονική πλαστική κοιλίας

Εκτεταμένη κοιλιοπλαστική

Κανονική κοιλιοπλαστική σε συνδυασμό με λιποαναρρόφηση

Κανονική πλαστική κοιλίας


Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες κάνοντας κλίκ:
http://www.kapositas.gr/koilioplastiki.php