Φωτογραφίες πριν-μετά

Κοιλιοπλαστική φωτογραφίες πριν και μετά από περιπτώσεις του Νώντα Καποσίτα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες πλαστικής κοιλίας στο τέλος της σελίδας

Κανονική κοιλιοπλαστική

Κανονική κοιλιοπλαστική

Κανονική πλαστική κοιλίας

Εκτεταμένη κοιλιοπλαστική

Κανονική κοιλιοπλαστική σε συνδυασμό με λιποαναρρόφηση

Κανονική πλαστική κοιλίας


Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες κάνοντας κλίκ:
http://www.kapositas.gr/koilioplastiki.php